Einführungsseminare 2017

   

April 2017

Donnerstag, 27.04.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

Mai 2017

Donnerstag, 18.05.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

Juni 2017

Donnerstag, 15.06.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

Im Juli 2017 findet kein Einführungsseminar statt.

 

August 2017

Donnerstag, 17.08.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

September 2017

Donnerstag, 21.09.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

Oktober 2017

Donnerstag, 19.10.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

November 2017

Donnerstag, 16.11.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 173, 09:30 - 14:30 Uhr

 

Dezember 2017

Donnerstag, 14.12.2017

Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, Raum 603, 09:30 - 14:30 Uhr

 

 

Bitte melden Sie sich im MENTOR-Büro an.

Telefon: 0511 / 6006 5775
Anschrift: Goseriede 15 / 30159 Hannover 
E-Mail: info@mentor-leselernhelfer.de